Zapisz się na szkolenie

Emergroup » Blog » Pierwsza pomoc » Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy

Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy

08 sierpień 2014

 

Czy mam obowiązek prawny udzielania pierwszej pomocy?

Kodeks Karny nakłada obowiązek udzielenia pomocy wszystkim osobom w obliczu zagrożenia, jeśli nie naraża to osoby udzielającej pomocy na niebezpieczeństwo. Zatem każdy obywatel ma obowiązek udzielić pomocy w zakresie nieprzekraczającym własnych możliwości. Nieudzielenie pomocy jest karalne.
KK, Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 Czy można ponieść konsekwencje za niefachowe udzielenie pierwszej pomocy

Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.zm.): Osoba udzielająca pierwszej pomocy , kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz  podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.   Osoba ta może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

tagi: podstawy prawne, pierwsza pomoc, kodeks karne

Nasi klienci

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń, napisz i umów się na spotkanie

Masz pytanie?

Dane kontaktowe

Adres emergroup Grupa Koga
ul. Fałęcka 44
30-441 Kraków
Telefon komórkowy Tel. +48 12 635 19 27
Kom. +48 509 594 146